Kaydı eklemeden önce kısaca DKIM kaydının ne anlama geldiğini özetleyelim,

DomainKeys Identified Mail yani DKIM kısaca sunucu tarafında şifreleme sistemi kullanılarak maillerin barkodlanması için kullanılan bir kayıttır.

Gönderilen mailin ilgili adresten gönderilip gönderilmediğini doğrular. Bir web sitesi üzerinden php mail vs. yöntemle gönderilen maillerde DKIM kaydı bulunmamaktadır. İşte DKIM kaydına bu noktada bakılarak gönderen kullanıcının spam yaptığı tespit edilir.

Power DNS üzerinde DKIM kaydı eklemek için

Örnek DKIM Kaydı

  • Power Admin > Search zones and records > Edit Zone > Add record > Type TXT >
  • Name:12317._domainkey.boraarat.com
  • Content: v=DKIM1;k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDMSaaP7rZL9Khm 3eqWCP6ciwnOEecEJhu6Rnumhhr031ia9QKWnj5Orb9nalAA5mC7 Ko3ZKycbNGZz1M5MMcF95PIMPnp/gQ14ArUDOp871AyyM90LElK/idypNyROnzf91X9aMY7ocqZYZQtBl/wGDoSRR4Cgz/uRf6tU4FfQIDAQAB
  • Priority:10
  • TTL:86400

*Content altında v= den sonra bolşuk kalmamasına dikkat ediniz.

Sorgulamak için CMD ekranını açarak:

  • set type=txt
  • 12317._domainkey.boraarat.com

4.5
Sending
User Review
5 (3 votes)

2 Yorum

Yorum Bırakın