Domain Name System (DNS) olarak adlandırılan hiyerarşik bir isimlendirme sistemi ile (Internet adresi), internete bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir.

DNS, ‘host’ olarak adlandırılan internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir ağaç yapısı içinde gruplandırılmasını sağlar. Her bir internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir. a.b.c.d şeklindeki bu numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir.

Her internet adresinin ilk kısmı bulunduğu domain’ in (alanın) network adresini, son kısmı ise makinanın (host) numarasını verecek şekilde ikiye bölünür. Bu IP adreslere karşılık düşen bir makina ismi de bulunur. Bu sayede makinaların isimleri daha kolay akılda kalır.

Domain ismi birbirinden bir nokta (.) ile ayrılan, sıradüzen sel seviyedeki alt isimler (subnames) dizisidir. En üst seviyede kullanılan bazı domain isimleri aşağıda listelenmiştir:

  • com ticari kuruluşlar (commercial)                                Örnek: http://www.onlinedestek.com
  • edu eğitim kuruluşları (education)                                 Örnek: http://www.sabanciuniv.edu/
  • gov devlet kuruluşları(government)                               Örnek: https://www.turkiye.gov.tr
  • org ticari olmayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar    Örnek: http://www.maliye.gov.tr
  • mil askeri kuruluşlar (military)                                       Örnek: http://www.tsk.mil.tr
  • net ağ organizasyonları (network)                                  Örnek: http://www.isimtesicl.net
  • k12 orta öğretim kurumları                                              Örnek: http://www.sevuskudar.k12.tr

Yorum Bırakın