İngilizce konuşurken en zorlanılan durumlardan biri de doğru telafuz yani pronunciation. Yanlış telafuzlar çoğu zaman analtılmak istenen şeyin yanlış anlaşılmasına sebep verirken, çoğu zaman da komik sonuçlar doğrulabiliyor. Ben de Eksisozluk‘ten bir çok kullanıcının paylaşımda bulundıuğu, okunuşu faullü yabancı kelimeler başlığını derlemeye çalıştım, zaman buldukça da güncelleyeceğim.

Yanlış Telafuz Edilen İngilizce Kelimeler

 • lieutenant (teğmen): leftenınt da okunur, luğtenınt da.
 • fuchsia (fuşya): okurken sondaki ses bazilarinda ı’dan a’ya kayabilir.
 • rebel (asi-ayaklanmak): isimken rebıl olur, fiilken ribel olur, rebel olur rıbel olur.
 • sword (kılıç): v tamamen kaybolabilir de, hafif olarak söylenebilir de.
 • route (rota): ruut da olur raut da.
 • scissors (makas): oradaki r ozellikle ingiliz aksanlarinda kaybolabilir, illa sizırs denilecek diye bir kaide yok.
 • schedule (program): şecyuğl da olur şecığl da skecuğl da skecıl da.
 • indict (dava açmak): genellikle indayt diye okunur, ama indaykt diye de okunabilir.
 • pneu: bununla başlayan kelimeler nyü veya nü diye okunabilir.
 • twenty (yirmi): tveni de olur tventi de.
 • magic (sihir): macig diye okunmaz, mecik diye okunur, bazılarında vurdu c’de olabilir.
 • unique (benzersiz): yunik diye de okunur yuniik diye de, vurgu kayabilir yani.
 • determine (azmetmek): ditörmin olur genelde ditörmın değil.
 • macro (genel): mekro okunur ama bazı aksanlarda e sesi a’ya kayabilir.
 • schizophrenia (şizofreni): skitsıfreniya da okunur skitsofreniya da.
 • economy (ekonomi): ilk e’sinin i olarak telaffuz edilmesi gerekirken ses e’ye de kayabilir.
 • economics (ekonomi bilimi): vurgusu ikı_na_miks de olabilir, vurgusuz ikınomiks (a yerine a-o arası bir sesle) de denilebilir.
 • doubt (şüphe): müthiş bi sekilde “beni /dabt/ diye oku” baskısı yapsa da /daut/ seklinde okunmalıdır.
 • bullet (kurşun): müthiş bi sekilde “beni balıt diye oku” baskısı yapsa da /bulıt/ seklinde okunmalıdır.
 • ingilizce’de sona gelen hiç bir w okunmaz. (istisnası olsa bile çok çok azdır): law, show, flow, cow, sorrow, borrow
 • live (canlı-yaşamak): “nba live” derken layv, “i live in hede” derken liv okunur.
 • capable (yetenekli): keypıbıl. kepeybıl değildir.
 • international (uluslararası): interneyşınıl diye okunursa kötü olur. intırne$ınıl demek gerekir
 • occurrence (oluşum): oküriyıns diye okunursa rezil kepaze olunur. ıkarıns denmelidir.
 • plumber (su tesisatçısı): plammır diye okunur, b telaffuz edilmez
 • aisle (koridor): belki de ingilizce’deki yazılışıyla çok da alakası olmayan telaffuzu olan kelime budur – ‘ayl’ diye okunur.
 • often (sık sık): hem ofın hem de oftın şeklinde okunabilen ve konuşurken “hangisiydi?!” diye paniğe düşmekten koruyan bir kelime
 • toughness(inatçılık): tafnıs
 • steak (biftek): stiik yerine steyk şeklinde okunur. stake der gibi.
 • iron (ütü): “ayrın” değil, “ayırn” şeklinde okunacak..
 • issue (konu): i:şiu olarak okunur.
 • anxious (endişeli): enkşıs şeklinde telaffuz edilir.
 • foreign (yabancı): o kadar çok yanlış okuyan var ki. foreyn değil forın diye okunur
 • vegetable (sebze): vecitıbıl diye okunması gerekirken sonundaki table kelimesi nedeniyle veciteybıl diye okuyanları mevcuttur.

Kaynak.

Sending
User Review
5 (2 votes)

Yorum Bırakın