2015-03-09 15-27-35 www - Google Search - Google Chrome

WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dokümandan başka bir dokümanın çağırılmasına (navigate) olanak sağlar (iç içe dokümanlar).

Bütün bu farklı yapıdaki veriler uygun bir standart ile bir arada kullanılıp bir Web Tarayıcılarında (Web Browser) görüntülenebilir. Web ‘in diğer bir işlevi de, öteki bazı internet servislerini kendi içerisinde barındırmasıdır (ftp, gopher, news, wais gibi).

[box type=”success” align=”alignright” ]WWW Servis sunucuları bu işi HTML (Hyper Text Markup Language) denen bir programlama dili yorumlayıcısı kullanarak yaparlar. HTML, TeX ‘e benzeyen bir yorumlayıcı programlama dilidir. Bu WWW sistemlerine erişimi sağlayan programlar (WWW Listeleyicisi, Browser) çoğunlukla grafik tabanlıdır. WWW servislerine “Web Browser” (Web Listeleyicisi) adı verilen kullanıcı ara birim programları ile erişilir. Web Browser olarak Mosaic, Netscape, Internet Explorer,  Unix ve DOS’ta çalışan Lynx gibi yazılımlar vardır.[/box]

Web Browserlar içinden bir www servisine ya da diğer bazı internet servislerine yönlendirme yapan komut formatına URL (Unform Resource Locators) denir. Web Browser içinden Open URL ya da Open Location şeklinde bir seçenek üzerinden uygun URL satırları verilerek, WWW, ftp, news, telnet erişimi yapılabilir.  URL satırlarının genel formatı:

Şeklindedir. <servis> yerine web için http, haber grupları için news, dosya transferi için ftp yazılmalıdır. Aşağıda bazı örnek kullanımlar gösterilmiştir.

URL satırlarında http, news ve ftp şeklinde tanıtıcı kelimeler URL satırlarının başına gelmektedir. Web erişiminde browser tarafından görüntülenen başka verilere linkler içeren hiper Text dosyaların uzantısı. Html’dir. Eğer browser tarafından listelenecek html doküman ismi verilmezse, o www servis sağlayıcısına ait ilk giriş sayfası gelir. Buradan uygun linkler takip edilerek istenilen bilgilere kolayca ulaşılabilir.

Yorum Bırakın