Linux tabanlı sunucularda kullanabileceğiniz başlıca SSH komutları ağağıdaki gibidir.

Dizin İşlemleri

 • mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
 • rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
 • rm Dosya silmenizi sağlar.
 • rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
 • cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
 • cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
 • cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
 • pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.

Disk İşlemleri

 • df Harddisk istatistiklerini gösterir.
 • quota Disk kullanımınızı gösterir.
 • rm Dosya silmenizi sağlar.
 • rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
 • cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
 • cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
 • cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
 • pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.

Listeleme İşlemleri

 • ls Dizinde bulunan herşeyi listeler
 • ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
 • ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
 • whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
 • find Dosya Bulma İşlemi DOS daki dir / s gibi Tüm alt-dizinlerdeki “mfyz” ile başlayan dosyalar için : find . -name “mfyz*” -print
 • find Bul ve kopyala find -type f -name ‘_f1*.*’ -exec mv {} ../ ; (bir üst klasöre bulduklarını taşır)
 • find Bul ve sil find -type f -name “error_log” -exec rm -f {} ;
 • ls -l | wc -l Dizindeki dosyaları sayar

Sıkıştırılmış Dosya İşlemleri

 • tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
 • tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
 • gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.
 • unzip Zip dosyalarını acmaya yarar
 • zip Zip dosyası yapmayı sağlar zip -r dosyaadi.zip ziplecek_klasor_adi

Uygulamalar

 • pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
 • ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
 • lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
 • BitchX IRC programını çalıştırır.
 • mail Postalarınızı kontrol eder.
 • whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
 • man Komut hakkında yardım görüntüler
 • passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
 • vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
 • useradd Linux sistemine tek bir kullanıcı ekler
 • userdel Sistemde mevcut kullanıcıları sistemden uzaklaştırır siler
 • usermod Sistemde mevcut olan bir kullanıcının özelliklerini değiştirir
 • wget url Download eder.
 • top Cpu ram vs.. istatistiklerini gösterir
 • history Geçmişte hangi komutların kullandıgını gösterir

Server İşlemleri

 • uname İşletim sisteminin çekirdek versiyonunu gösterir.
 • whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
 • who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
 • last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
 • ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
 • ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
 • ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
 • kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
 • kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
 • killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
 • reboot Sisteme restart atar

Sistem İşlemleri

 • shutdown Sistemi kapatır shutdown -Fr now Sistemi reboot eder ve yeniden başlatılırken disk kontrolü yapılır
 • cat /proc/cpuinfo İşlemci hakkında detaylı bilgi verir
 • lspci PCI yuvalarındaki kartlar hakkında bilgi verir
 • lsusb USB aygıtlar hakkında bilgi için
 • cat /proc/bus/input/devices Giriş çıkış cihazları hakkında bilgi için

Linux Dizin Yapısı

 • /home Kullanıcı dosyaları
  • /etc Ayar dosyaları
  • /lib Kütüphaneler
  • /usr Kullanici sistem dosyalari
  • /tmp Geçici Dizin
  • /bin Sunucu Kullananlar için Linux ve SSH Komutları

Plesk Panel İçin SSH Komutları

 •     SSH üzerinden Plesk paneli durdurmak için bu komutu kullanınız : /etc/init.d/psa stop
 •     SSH üzerinden Plesk paneli yeniden başlatmak için bu komutu kullanınız : /etc/init.d/psa start
 •     SSH üzerinden Plesk paneli restart etmek için bu komutu kullanınız : /etc/init.d/psa restart

SSH Üzerinden MYSQL İşlemleri

 •     mysql -u root -p komutu ile SSH üzerinden mysql bağlantısı sağlayabilirsiniz. Komutu girdikten sonra mysql şifrenizi girmeniz bağlantı kurmanız için yeterli olacaktır.

Özelleştirilmemiş SSH Komutarı:

 •     mysqladmin processlist komutu etkin olan mysql bağlantılarını listelemek için kullanılmaktadır.
 •     SSH Komutları ;httpd -v komutu Apache sürümünüzü görüntüler
 •     httpd status komutu httpd servisinin çalışıp çalışmadığını görüntüler
 •     du komutu sunucuya ssh erişimi sağladıktan sonra bulunduğunuz dizinde ve alt dizinlerde bulunan bütün dosyaları listeler
 •     wget komutu bulunduğunuz dizine download etmenizi sağlayacaktır.
 •     ls komutu Dizinde bulunan herşeyi listeler.
 •     ls -a komutu Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
 •     ls -l komutu Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
 •     tar -zxpf komutu Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
 •     tar -xpf komutu Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
 •     gunzip komutu Uzantısı .gz olan dosları açar.
 •     cp komutu Dosyayı kopyalar.
 •     mv komutu Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
 •     mkdir komutu Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
 •     rmdir komutu Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
 •     rm komutu  Dosya silmenizi sağlar.
 •     rm -rf  komutu   Dizin silmenizi sağlar.
 •     cd komutu   Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
 •     cd ..  komutu  Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
 •     cd ~  komutu  En üst dizine çıkmanızı sağlar.
 •     pwd komutu   O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
 •     pico komutu   Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
 •     ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
 •     lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
 •     df komutu   Harddisk istatistiklerini gösterir.
 •     SSH Komutları; quota komutu   Disk kullanımınızı gösterir.
 •     uname komutu   İşletim sisteiminin durumunu gösterir.
 •     whoami komutu   Kendi bilgilerinizi gösterir.
 •     who komutu   Sunucuya bağlı olanları gösterir.
 •     last komutu   Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
 •     whereis komutu   Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
 •     BitchX komutu   IRC  programını çalıştırır.
 •     Komutları ; mail Postalarınızı kontrol eder.
 •     ps -x komutu   Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
 •     ps -a komutu   Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
 •     ps -ux komutu   Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
 •     SSH Komutları ;kill Pid komutu   numarası verilen işlemi durdurur.
 •     SSH  kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
 •     killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
 •     SSH whatis komutu   Belirtilen komutun açıklamasını verir.
 •     SSH  man Komut hakkında yardım görüntüler
 •     passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
 •     vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
 •     ROOTMAKİNADAN İP ÖĞRENME: ip addr
 •     ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
 •     reboot komutu  : Sunucuya restart atar
 •     service mysql restart:  komutu  mysql restart atar
 •     service httpd restart:  komutu  apache ye restart atar
 •     SSHKomutları ; service httpd stop :  komutu  Sitelere ulaşımı kapatır
 •     apf -d ipadresi :  komutu  verilen ipe ban atar
 •     service apf restart : komutu   apf ye restart atar
 •     netstat -n :  komutu  sunucuya baglanan ipleri gösterir
 •     netstat -a  komutu  sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)
 •     pico :  komutu  ssh  üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
 •     top :  komutu  Sistem cpu kulalnımını gösterir.
 •     uptime :  komutu  Uptime Durumu göstercektir

Hazırlayan: Bora Arat 2013

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BÜLTEN ABONELİĞİ

Siteye eklenen içeriklerden öncelikli olarak haberdar olmak isterseniz aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak ücretsiz bültenime üye olabilirsiniz.