Linux tabanlı sunucularda kullanabileceğiniz başlıca SSH komutları ağağıdaki gibidir.

Dizin İşlemleri

 • mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
 • rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
 • rm Dosya silmenizi sağlar.
 • rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
 • cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
 • cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
 • cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
 • pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.

Disk İşlemleri

 • df Harddisk istatistiklerini gösterir.
 • quota Disk kullanımınızı gösterir.
 • rm Dosya silmenizi sağlar.
 • rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
 • cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
 • cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
 • cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
 • pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.

Listeleme İşlemleri

 • ls Dizinde bulunan herşeyi listeler
 • ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
 • ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
 • whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
 • find Dosya Bulma İşlemi DOS daki dir / s gibi Tüm alt-dizinlerdeki “mfyz” ile başlayan dosyalar için : find . -name “mfyz*” -print
 • find Bul ve kopyala find -type f -name ‘_f1*.*’ -exec mv {} ../ ; (bir üst klasöre bulduklarını taşır)
 • find Bul ve sil find -type f -name “error_log” -exec rm -f {} ;
 • ls -l | wc -l Dizindeki dosyaları sayar

Sıkıştırılmış Dosya İşlemleri

 • tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
 • tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
 • gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.
 • unzip Zip dosyalarını acmaya yarar
 • zip Zip dosyası yapmayı sağlar zip -r dosyaadi.zip ziplecek_klasor_adi

Uygulamalar

 • pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
 • ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
 • lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
 • BitchX IRC programını çalıştırır.
 • mail Postalarınızı kontrol eder.
 • whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
 • man Komut hakkında yardım görüntüler
 • passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
 • vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
 • useradd Linux sistemine tek bir kullanıcı ekler
 • userdel Sistemde mevcut kullanıcıları sistemden uzaklaştırır siler
 • usermod Sistemde mevcut olan bir kullanıcının özelliklerini değiştirir
 • wget url Download eder.
 • top Cpu ram vs.. istatistiklerini gösterir
 • history Geçmişte hangi komutların kullandıgını gösterir

Server İşlemleri

 • uname İşletim sisteminin çekirdek versiyonunu gösterir.
 • whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
 • who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
 • last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
 • ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
 • ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
 • ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
 • kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
 • kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
 • killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
 • reboot Sisteme restart atar

Sistem İşlemleri

 • shutdown Sistemi kapatır shutdown -Fr now Sistemi reboot eder ve yeniden başlatılırken disk kontrolü yapılır
 • cat /proc/cpuinfo İşlemci hakkında detaylı bilgi verir
 • lspci PCI yuvalarındaki kartlar hakkında bilgi verir
 • lsusb USB aygıtlar hakkında bilgi için
 • cat /proc/bus/input/devices Giriş çıkış cihazları hakkında bilgi için

Linux Dizin Yapısı

 • /home Kullanıcı dosyaları
  • /etc Ayar dosyaları
  • /lib Kütüphaneler
  • /usr Kullanici sistem dosyalari
  • /tmp Geçici Dizin
  • /bin Sunucu Kullananlar için Linux ve SSH Komutları

Plesk Panel İçin SSH Komutları

 •     SSH üzerinden Plesk paneli durdurmak için bu komutu kullanınız : /etc/init.d/psa stop
 •     SSH üzerinden Plesk paneli yeniden başlatmak için bu komutu kullanınız : /etc/init.d/psa start
 •     SSH üzerinden Plesk paneli restart etmek için bu komutu kullanınız : /etc/init.d/psa restart

SSH Üzerinden MYSQL İşlemleri

 •     mysql -u root -p komutu ile SSH üzerinden mysql bağlantısı sağlayabilirsiniz. Komutu girdikten sonra mysql şifrenizi girmeniz bağlantı kurmanız için yeterli olacaktır.

Özelleştirilmemiş SSH Komutarı:

 •     mysqladmin processlist komutu etkin olan mysql bağlantılarını listelemek için kullanılmaktadır.
 •     SSH Komutları ;httpd -v komutu Apache sürümünüzü görüntüler
 •     httpd status komutu httpd servisinin çalışıp çalışmadığını görüntüler
 •     du komutu sunucuya ssh erişimi sağladıktan sonra bulunduğunuz dizinde ve alt dizinlerde bulunan bütün dosyaları listeler
 •     wget komutu bulunduğunuz dizine download etmenizi sağlayacaktır.
 •     ls komutu Dizinde bulunan herşeyi listeler.
 •     ls -a komutu Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
 •     ls -l komutu Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
 •     tar -zxpf komutu Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
 •     tar -xpf komutu Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
 •     gunzip komutu Uzantısı .gz olan dosları açar.
 •     cp komutu Dosyayı kopyalar.
 •     mv komutu Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
 •     mkdir komutu Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
 •     rmdir komutu Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
 •     rm komutu  Dosya silmenizi sağlar.
 •     rm -rf  komutu   Dizin silmenizi sağlar.
 •     cd komutu   Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
 •     cd ..  komutu  Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
 •     cd ~  komutu  En üst dizine çıkmanızı sağlar.
 •     pwd komutu   O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
 •     pico komutu   Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
 •     ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
 •     lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
 •     df komutu   Harddisk istatistiklerini gösterir.
 •     SSH Komutları; quota komutu   Disk kullanımınızı gösterir.
 •     uname komutu   İşletim sisteiminin durumunu gösterir.
 •     whoami komutu   Kendi bilgilerinizi gösterir.
 •     who komutu   Sunucuya bağlı olanları gösterir.
 •     last komutu   Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
 •     whereis komutu   Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
 •     BitchX komutu   IRC  programını çalıştırır.
 •     Komutları ; mail Postalarınızı kontrol eder.
 •     ps -x komutu   Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
 •     ps -a komutu   Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
 •     ps -ux komutu   Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
 •     SSH Komutları ;kill Pid komutu   numarası verilen işlemi durdurur.
 •     SSH  kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
 •     killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
 •     SSH whatis komutu   Belirtilen komutun açıklamasını verir.
 •     SSH  man Komut hakkında yardım görüntüler
 •     passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
 •     vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
 •     ROOTMAKİNADAN İP ÖĞRENME: ip addr
 •     ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
 •     reboot komutu  : Sunucuya restart atar
 •     service mysql restart:  komutu  mysql restart atar
 •     service httpd restart:  komutu  apache ye restart atar
 •     SSHKomutları ; service httpd stop :  komutu  Sitelere ulaşımı kapatır
 •     apf -d ipadresi :  komutu  verilen ipe ban atar
 •     service apf restart : komutu   apf ye restart atar
 •     netstat -n :  komutu  sunucuya baglanan ipleri gösterir
 •     netstat -a  komutu  sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)
 •     pico :  komutu  ssh  üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
 •     top :  komutu  Sistem cpu kulalnımını gösterir.
 •     uptime :  komutu  Uptime Durumu göstercektir

Hazırlayan: Bora Arat 2013

Yorum Bırakın