SQL Server’ın Open lisanslama modelinde lisanslanmasının 2 çeşit yöntemi mevcuttur. Bunlar Server+CAL ve CORE Lisanslama Modelleridir.

Server + CAL Lisanslama modeli

Server + CAL Lisanslama modelinde her Fiziksel sunucu için Server lisansı alınması gerekmektedir. Bu lisanslamada Sunucu işlemci çekirdeği ya da sunucu fiziksel işlemci sayısı önemli değildir.
Server + CAL Lisanslama modelinde SQL sunucuya bağlanacak her User(Kullanıcı) ya da Device(Cihaz) lisanslama modeline uygun bir şekilde CAL lisansı ile lisanslanmalıdır. Eğer User ya da Device sayısı bilinemiyor ya da sayılamıyor ise Core lisans alınması gerekmektedir. Web sitesi ya da E-commerce benzeri projelerde web server aracılığı ile SQL’e bağlanan kullanıcı sayısı yüksek olduğu için Core lisans tercih edilmelidir.

CAL lisans

Server Core Lisanslama modeli

Bu lisanslama tipinde, fiziksel ya da sanal sunucuda çalışan Core sayısına göre lisanslama yapılır. Fiziksel Sunucu üzerinde kaç core var ise ya da sanallaştırma yaptığınız sunucu kaç core ise, buna uygun bir lisans satın alaiblirsiniz.

Core + CAL lisanslama modelinde SQL Serverların Cluster özelliği iki şekilde yapılabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir;

Aktif – Aktif lisanslama

Minimum 2 adet SQL server’ın birbirleri ile senkron ya da asenkron olarak bağlı olduğu ve tüm serverların üzerine birincil SQL server olarak istemcilerin(client’ların) bağlandığı, sorgu yaptığı ya da Rapor çekildiği sistem biçimidir. Bu tür lisanslamada SQL Serverların tamamının Enterprise olarak lisanslanması gerekmektedir.

Aktif – Aktif lisanslama

Aktif – Pasif lisanslama

Minimum 2 adet SQL Server’ın birbirleri ile senkron ya da asenkron olarak bağlı olduğu ve yalnızca 1 SQL server’ın istemcilere birincil server olarak tanımlandığı, istemcilerin yalnızca birinci server’a bağlandığı, sorgu yaptığı, rapor çektiği, vs. sistem biçimidir. Bu tür lisanslamada ikinci server yalnızca yedekleme amaçlı kullanılır ve yalnızca olası bir felaket durumunda aktif hale getirilir. Bu tür lisanslamada SQL Serverların yalnızca aktif olan versiyonu Software Assurance (SA) ile lisanslanmalıdır.

Aktif – Pasif lisanslama

Core Lisanslama modelinde dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir;

  • SQL Server Core lisanslamasında SQL Server ürününün üzerine kurulduğu işletim sisteminin tüm işlemci çekirdekleri lisanslanmak zorundadır.
  • Örnek-1: iki işlemcili toplamda 20 İşlemci çekirdeğine sahip bir fiziksel makinede sanallaştırma yapılmadan işletim sistemi kurulup üzerinde SQL Server kurulumu yapılacak ise 20 çekirdeğin tamamının lisanslanması gerekmektedir.
  • Örnek-2: iki işlemcili toplamda 20 işlemci çekirdeğine sahip bir fiziksel makinede sanallaştırma yapılarak oluşturulan 10 çekirdekli bir sanal makinenin üzerinde bir SQL server kurulumu yapılacak ise 10 işlemci çekirdeğinin lisanslanması gerekmektedir.
  • Bir adet SQL Server Core lisansı 2 adet işlemci çekirdeğini(Core) lisanslar. Örneğin, yukarıdaki “Örnek-1” içerisindeki Server içerisinde 20 Çekirdek olduğu için 10 adet SQL Server lisansı alınması gerekmektedir.
  • SQL Server herhangi bir şekilde Web üzerinden internet ortamına dağıtılacak ise Core bazlı lisanslama yapılması gerekmektedir.
  • SQL Serverların Cluster özelliği iki şekilde yapılabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir;

SQL Serverların versiyonları arasında bazı farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklardan en önemlisi işlemci çekirdeği sayısıdır. SQL Server Standard versiyonunun bir işletim sisteminde desteklediği maksimum çekirdek sayısı 16’dır. SQL Server’ın üzerinde çalışacağı işletim sisteminde 16 işlemci çekirdeğinden fazla işlemci çekirdeği var ise Enterprise sürümü ile lisanslanması gerekmektedir.

Bunun dışındaki sürümlerin arasındaki farklılıkları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

SQL server sürüm karşılaştırma

Server 2017 Sürüm karşılaştırmalarını aşağıdaki tabloda detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

sql server 2017

SQL Server Reporting Services ile ilgili Feature’ları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Feature name Enterprise Standard Web Express with Advanced Services Developer
Mobile reports and analytics Yes Yes
Supported catalog database SQL Server edition Standard or higher Standard or higher Web Express Standard or higher
Supported data source SQL Server edition All SQL Server editions All SQL Server editions Web Express All SQL Server editions
Report server Yes Yes Yes Yes Yes
Report designer Yes Yes Yes Yes Yes
Report designer web portal Yes Yes Yes Yes Yes
Role-based security Yes Yes Yes Yes Yes
Export to Excel, PowerPoint, Word, PDF, and images Yes Yes Yes Yes Yes
Enhanced gauges and charting Yes Yes Yes Yes Yes
Pin report items to Power BI dashboards Yes Yes Yes Yes Yes
Custom authentication Yes Yes Yes Yes
Report as data feeds Yes Yes Yes Yes Yes
Model support Yes Yes Yes Yes
Create custom roles for role-based security Yes Yes Yes
Model item security Yes Yes Yes
Infinite click through Yes Yes Yes
Shared-component library Yes Yes Yes
Email and file share subscriptions and scheduling Yes Yes Yes
Report history, execution snapshots, and caching Yes Yes Yes
SharePoint integration2 Yes Yes Yes
Remote and non-SQL data source support1 Yes Yes Yes
Data source, delivery, and rendering and RDCE extensibility Yes Yes Yes
Custom branding Yes Yes
Data-driven report subscription Yes Yes
Scale-out deployment (web farms) Yes Yes
Alerting2 (SSRS 2016) Yes Yes
Power view2 (SSRS 2016) Yes Yes
Comments3 Yes Yes Yes Yes Yes

Son olarak SQL server Datashet dosyasını linkten download edebilirsiniz.  SQL Server 2017 Lisans Dokümanı-1 SQL Server 2017 Lisans Dokümanı-2

Detaylı SQL server karşılaştırma tablosu için: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017

Sending
User Review
5 (2 votes)

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BÜLTEN ABONELİĞİ

Siteye eklenen içeriklerden öncelikli olarak haberdar olmak isterseniz aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak ücretsiz bültenime üye olabilirsiniz.