Portal Nedir?

Portal, pek çok içeriği bir arada bulunduran, internet ya da intranet üzerinden pek çok kaynağa ve hizmete kolay ve hızlı bir şekilde erişimi sağlayan giriş kapılarıdır. Kurumsal yapılarda bilgiyi kolay bulunabilir ve yararlanılabilir hale getirmek ve bilgi kayıplarını yok etmek amacıyla son yıllarda kurumsal portal kavramı ön plana çıkmıştır.

Bu kavram literatürde, iş portali, kurum bilgi portali, B2E (business to employee, işletmeden çalışana) gibi adlarla da anılmaktadır. Portalların web tüketicileri üzerindeki dönüştürücü etkisi, kurumların iş gereksinimlerine yönelik portal uygulamalarını gündeme getirmiştir.

Kurumsal portal uygulamalarıyla, çalışanların iş yaşamındaki verimi artmakta, işbirliği kolaylaşmaktadır. Kurumsal Portalların, web portallarından farkı, kurumla ilişkili her türlü ve her kaynaktaki kaynağın tek bir yerde toplanmış olmasıdır.

Kurumsal portallar, özellikle dağınık yapıdaki ve çok sayıda çalışanı ve (satış ağı) olan işletmeler için ortak bilgi ortamı oluşturur ve bilgilerin ortak kullanıma açılmasıyla da bilginin tekrar üretilmesinin getireceği zaman ve mali kayıplar önlenmiş olur. Bu nedenle kurumsal portallar da en büyük yararın, hızlı büyüyen ve saldırgan yayılma stratejisi izleyen işletmelerde elde ettiği gözlenmiştir. Portal sitesine örnek olarak birçok konuda içerik barındıran http://mkportal.gen.tr adresini inceleyebilirsiniz.

Yorum Bırakın