Linux web server yönetiminde en çok kullanılan Shell komutları

Putty aracılığı ile SSH komutları kullanacak linux sunucu üzerinde işlem sağlamak mümkündür. Çok fazla SSH komutu bulunduğu için bu bölümümüzde isimtescil tarafında sıklıkla kullanılan SSH komutlarını kısaca açıklayacağız.

Putty programı ile ip üzerinden kullanıcı adımız root olarak bağlantı kurabiliriz

 • ls Dizinde bulunan herşeyi listeler.
 • wget bulunduğunuz dizine download etmenizi sağlar
 • mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
 • mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
 • rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
 • rm Dosya silmenizi sağlar.
 • cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
 • pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
 • nano Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
 • df –h Harddisk istatistiklerini gösterir.
 • kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
 • killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
 • passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
 • reboot: Sunucuya restart atar
 • service mysql restart: mysql restart atar
 • service httpd restart: apache ye restart atar
 • service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır
 • top –c : sistemde bulunan kaynak kullanımını gösterir
 • cd .. komutu ile bulunduğunuz dizinin üst dizinlerini görebilirsiniz.
 • Du –sh * | grep G: G harfi burada gigabyte ı ifade ettiği için sunucu tarafında gigabyte ve daha büyük dosyaları listeleyen komuttur, mb büyüklükte olan dosyaları göstermez ve sunucu dolması ve diskte yer açmak için kullanılır

(cd ile noktalar arasında boşluk bırakılmalıdır)

Yorum Bırakın