DNS Kayıtlarının incelenmesi

 • A Record: (Adress Record ): Adres kayıtlarıdır, Bu kayıt sayesinde host isimleri ile IP eşleşmesi yapılır. Bu kayıtlar hostnamelerin IP adres bilgilerini tutan kayıtlardır.
 • SRV (Server Record): İstemcilerin bir sunucu ya da Domain controller’ ı bulmasını sağlayan kayıtlardır. İstemciler sunucu ya da Domain controller’ı bu kayıt sayesinde bulurlar.
 • MX (Mail Exchanger): Bir e posta sunucusunu tanımlamak için kullanılır, Bu kayıt sayesinde e posta sunucusunun bilgileri DNS tarafından bilinmektedir.
 • PTR (Pointer Record): Sadece reverse lookup zone’ da kullanılabilir. IP adresinden isme eşleşme yapan kayıttır.
 • RT (Route Trough): RT kaydı X25 ve ISDN kayıtları ile birlikte kullanılır. Adresi belli, paketleri belirli bir Hostname e yönlendirilmiş bir host ya da ağ da bulunan başka cihazları belirtir.
 • AAA (Adress Record): A kaydı ile aynı işi yapar yani Hostnameleri IP adresleri ile eşler ama IP v6 ile kullanılmak üzere tasarlanmış bir kayıttır.
 • SOA (Start of Autority): Tüm zone lardaki ilk kayıttır. Bir dns server in o zone dan sorumlu olduğunu belirleyen kayıttır. Yani belirli bir zone için primary dns server in parametrelerini tanımlamak için kullanılır. Zone versiyonu, zone yönetimi, zone da bulunan datanın ve name sunucu bilgileri Soa kayıtlarında tutulur.
 • TXT (Text): Belirli bir kaynak hakkında, nerde bulunduğu ve sahipliği gibi açıklayıcı bilgileri içeren bir kayıttır. Bir Text dosyadan ibarettir.
 • CNAME (Canonical Name): Alias yani takma isim yoluyla başka bir dns server da bulunan kaydın yolunu belirler yani başka bir dns serverda bulunan kaydı farklı bir isimle zone da kayıt altına alınmasını sağlar. Ancak kullanıcılar aranılan host un gerçekte nerede olduğunu göremezler
 • NS (Name Server): Network üzerinde bulunan ve kullanım da olan dns server ları tanımlar. Yani yani bir dns server network teki diğer dns server dan bu kayıt sayesinde daha kolay ve hızlı bir şekilde haberdar olabiliyor denilebilir.
 • X25 (X25 Kaydı): Rt kaydı ile birlikte kullanılır. A kaydı gibidir. A kaydından farkı Hostname yi ip adresi ile eşleştirmek yerine A kaydından farklı olarak X121 adresiyle eşleştirir.
 • ISDN (ISDN Kaydı): Rt kaydı ile birlikte kullanılır. ISDN kaydı A ve X25 kayıtlarıyla benzerlik gösterir. X25 ve A kayıtlarından farklı tarafı bir Hostname yi ip adresi ile eşleştirmek yerine ISDN adresleriyle eşleştirir.

Yorum Bırakın