Chocolatey kurulumu

Linux üzerinde apt-get, nuget gibi paket yöneticisi kullananlar paket yüklemenin ne kadar kolay olduğunu bilirler. Peki windows için?

chocolatey işte bu noktada devreye giriyor, poweshell ile tıpkı linuxte olduğu gibi, tek bir komut ile program kurmanız mümkün. Örneğin linux’e putty vb bir araç yüklemek istediğimizde nasıl ki “apt-get install putty” komutunu kullanıyorsak. Windows üzerinde de  “choco install flashplayerplugin” “choco install googlechrome”  “choco install firefox” gibi tek bir komutla programı yüklemeniz mümkün. Kurulum aşamasına göz atalım.

Tek komut ile yükleyin ve güncelleyin

Chocolatey CMD üzerinden kolaylıkla kurulabiliyor. Bunun için CMD yi administrator modda başlatmalısınız ve ardından aşağıdaki komutu komut satırına yazarak yükleme işlemi sağlayabilirsiniz.

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

işlem sonunda komut satırına choco yazarak işlemi kontrol edebilirsiniz.

chocolatey-kullanimi

  • Programları görmek için: choco list
  • Paket kurmak için: choco install paket adi (ör : choco install winrar)
  • Paket silmek için: choco uninstall paket adi (ör : choco uninstall chrome)
  • Yüklü paketlerin tümünü birden güncellemek için: cup all

Sistemde şu anda 6338 paket bulunuyor, isterseniz https://chocolatey.org/packages adresise girerek uygulama listesini detayları ile görebilirsiniz.

5

1 Yorum

Yorum Bırakın